SAMENWERKINGSPARTNERS

jsp2

Jongeren Service Punt (JSP)

Het JSP biedt begeleiding aan jongeren. De begeleiding is gericht op scholing, stage en/ of het vinden van werk. Stichting Geen Punt houdt spreekuren op de locatie JSP Nieuw- West. De jongeren die begeleiding nodig hebben bij het zoeken naar scholing, stage of werk hebben meestal nog andere vraagstukken en/ of problemen die opgelost moeten worden. Stichting Geen Punt voorziet de begeleiders en de jongeren van juridische bijstand zodat de juridische vraagstukken opgelost worden. Zodoende kan de jongere een beginnen aan een frisse start! Daarnaast zorgt de samenwerking met het JSP ervoor dat we makkelijk bereikbaar zijn voor jongeren. De laagdrempelige werkwijze van het JSP komt overeen met die van Stichting Geen Punt.

HvdwNW-transparant1

Huizen van de Wijk (HvdW)

De Huizen van de Wijk zijn een ontmoetingsruimte voor en door bewoners, ondernemers en organisaties in een wijk. In het Huis van de Wijk kunt u terecht wanneer u een goed idee heeft voor de wijk of uw steentje wilt bijdragen ten behoeve van de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk. Stichting Geen Punt is een dergelijke organisatie, met onze dienstverlening willen wij de leefbaarheid en het welzijn van de wijk verbeteren. Door in een ontmoetingsruimte in een Huis de van Wijk te zitten, is onze dienstverlening laagdrempelig voor buurtbewoners. Voor een stichting met een maatschappelijke doelstelling is het contact met de buurtbewoners en de kennis over wat zich in de wijk afspeelt relevant om de cliënten beter van dienst te kunnen zijn.

Wij bieden hulp op juridisch, financieel en sociaal-maatschappelijk gebied. Onze medewerkers voelen zich betrokken en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek van hulpbehoevenden in Amsterdam.