OVER

Geen Punt

Wie is Geen Punt

Geen Punt is een stichting die opgericht is door een aantal enthousiaste toenmalige VU-studenten. De stichting biedt juridische, sociaal-maatschappelijke en financiële hulpverlening. Onze diensten zijn gericht op jongeren en jong volwassenen. Wij hebben voor deze doelgroep gekozen omdat op basis van onderzoek is gebleken dat deze groep in Amsterdam Nieuw-West het meest hulpbehoevend is op de gebieden waarop Geen Punt actief is. Dit impliceert echter niet dat andere hulpbehoevenden, die in beginsel buiten deze doelgroep vallen, worden uitgesloten van onze hulpverlening. Het betekent slechts dat onze werkwijze en promotie afgestemd is op deze doelgroep.

Visie Geen Punt

Geen Punt wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving. Geen Punt beoogt dit te bewerkstelligen door de zelfredzaamheid van (kwetsbare) personen te bevorderen en hen daarbij te ondersteunen. Sociale preventie, sociale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zijn daarbij leidende principes.

Geen Punt wil deze hulp bieden op een (maatschappelijk) ondernemende wijze. Wij leveren een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij omdat wij niet slechts onze medemens willen helpen, maar ook omdat wij zelfontwikkeling stimuleren. In onze visie staat het volgende gezegde centraal: ‘Geef een man een vis en hij kan een dag eten. Leer een man vissen en hij eet zijn hele leven.’

Missie Geen Punt

Ter verwezenlijking van onze visie zet Geen Punt zich niet alleen in bij het oplossen van problemen, maar ook bij het empoweren van onze cliënten om hun eigen zaken op orde te hebben en het heft in eigen handen te nemen. Geen Punt is zich bewust van het feit dat alleen het oplossen van een probleem weinig effect zal hebben. Het is namelijk gebleken dat het vaak slechts een kwestie van tijd is voordat zich een ander (of soortgelijk) probleem voordoet. Wij bieden naast juridische hulp tevens hulp bij sociaal- maatschappelijke en financiële problemen. Dit heeft tot gevolg dat het probleem vanuit een breder perspectief wordt onderzocht en opgelost.

Wij bieden hulp op juridisch, financieel en sociaal-maatschappelijk gebied. Onze medewerkers voelen zich betrokken en gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek van hulpbehoevenden in Amsterdam.